Tidligere konferanser

Nettverket har avholdt følgende konferanser:

Neste konferanse: Oslo 2022

17/1-22: Grunnet både smittesituasjonen og restriksjoner nasjonalt og internasjonalt
ser vi oss dessverre nødt til å utsette NNE-konferansen på nytt.

Ny dato blir 2.–4. september 2022, fortsatt på Voksenåsen hotell på toppen av Holmenkollen i Oslo, Norge.

Alle påmeldinger og innbetalinger blir videreført til ny dato med mindre vi får beskjed om noe annet.

Konferansen vil denne gang handle om massedigitalisering og edisjonsfilologi. Stadig mer materiale blir digitalisert, og i Norden har massedigitalisering bidratt til at store mengder tekst blir gratis tilgjengelig for alle. På konferansen vil vi studere og diskutere hvilke muligheter og hvilke problemer dette åpner for. Hvilke problemstillinger melder seg for eksempel når vi digitaliserer eldre verk? Hva innebærer det at transkripsjonen blir gjort av en maskin? Hva er praksis, og hvilke konsekvenser får praksisen? Hvilke konsekvenser får massedigitaliseringen for etterlivet til edisjonsfilologiske utgaver? Representerer massedigitaliseringen en ny filologisk tradisjon? Massedigitaliseringen bidrar dessuten til økt demokratisering, siden innholdet blir tilgjengelig for alle. Men hvordan forholder dette seg når tilgjengeligheten er begrenset for verk som er vernet av opphavsretten?

Se oppdatert program her.

Spørsmål kan sendes til arrangørene:
Nina Marie Evensen
Annika Rockenberger
Ellen Nessheim Wiger
Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy