Konferencer

Netværket har indtil nu afholdt følgende konferencer:
Neste NNE-konferanse skulle ha funnet sted i Oslo 17.–19. september 2021, men den er dessverre utsatt til 4.–6. februar 2022. Den vil handle om massedigitalisering og edisjonsfilologi. Stadig mer materiale blir digitalisert, og i Norden har massedigitalisering bidratt til at store mengder tekst blir gratis tilgjengelig for alle. På konferansen vil vi studere og diskutere hvilke muligheter og hvilke problemer dette åpner for. Det blir foredrag om både innholdsmessige og mer tekniske problemstillinger, med bidrag fra flere fagfelt.

Mer informasjon kommer i august–september 2021. Frist for påmelding blir 1. november 2021.