Konferencer

Netværket har indtil nu afholdt følgende konferencer:
Konferansen Kildeudgivelse og tekstkritik i forskellige traditioner fant sted 8.–10. november 2019 i København.
Se programmet her.