Konferencer

Netværket har indtil nu afholdt følgende konferencer:
Næste konference bliver 8.–10. november 2019 i København.
Temaet bliver: Tekstkritik i forskellige traditioner: klassik, norrøn og nysproglig filologi.

Call for Papers