Nyhetsbrev

Nyhetsbrev nr. 45 er sendt ut, mai 2021

Innhold:

Nästa NNE-konferens skjuts upp till februari 2022
Nytt från Svenska Vitterhetssamfundet
Leo Mechelins texter
Nytt från Svenska litteratursällskapet i Finland
Nyt fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Nyt fra Grundtvigs Værker

Til støtte for netværkets aktiviteter har følgende institutioner bevilliget
midler for perioden 2018–2020:

  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (Københavns Universitet)
  • Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
  • Grundtvig Centeret (Aarhus Universitet)

Vi takker varmt for bidragene!


Nästa NNE-konferens

Konferensen om massdigitalisering och editionsfilologi som skulle gå av stapeln i Oslo i september 2021 skjuts upp.

Ny tidpunkt är 4–6 februari 2022. Mer information kommer i augusti–september då anmälningen också öppnas. Sista anmälningsdag är 1.11.2021.

Epostforum

Det finnes et epostforum for NNE-medlemmer og andre som er interessert i edisjonsfilologi. Epostforumet brukes til gjensidig orientering om konferanser, seminarer, jobbutlysninger, søknadsfrister, prosjektutlysninger og annen fagrelevant informasjon som angår edisjonsfilologer i Norden:

Registrer deg her.


NNE på Facebook

NNEs medlemmer på facebook har opprettet en gruppe kalt ‘NNE i FB’. Det er en gruppe for de som deltar på arrangementene til NNE og for de som er interessert i NNEs arrangementer og arbeide, og den skal være et informasjons- og diskusjonsforum både for medlemmer og andre interesserte.

Gruppen er åpen for alle.