Nyhetsbrev

Nyhetsbrev nr. 40 er sendt ut, november 2018

Innhold:

 • NNE konference 2019
 • Nytt fra:
  • Svenska litteratursällskapet i Finland
  • Svenska Vitterhetssamfundet
  • Grundtvigs Værker
 • «NorKorr», et nytt norsk samarbeidsprosjekt

Til støtte for netværkets aktiviteter har følgende institutioner bevilliget
midler for perioden 2018–2020:

 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (Københavns Universitet)
 • Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
 • Grundtvig Centeret (Aarhus Universitet)

Vi takker varmt for bidragene!


NNE-konference 2019

Forberedelserne til Netværkets næste konference er i fuld gang. Den vil finde sted 8.–10. november 2019 i København, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Konferencens tema er: Kildeudgivelse og tekstkritik i forskellige traditioner.
Læs nærmere om temaet og find oplysninger om indsendelse af abstracts i Call for Papers

Epostforum

Det finnes et epostforum for NNE-medlemmer og andre som er interessert i edisjonsfilologi. Epostforumet brukes til gjensidig orientering om konferanser, seminarer, jobbutlysninger, søknadsfrister, prosjektutlysninger og annen fagrelevant informasjon som angår edisjonsfilologer i Norden:

Registrer deg her.


NNE på Facebook

NNEs medlemmer på facebook har opprettet en gruppe kalt ‘NNE i FB’. Det er en gruppe for de som deltar på arrangementene til NNE og for de som er interessert i NNEs arrangementer og arbeide, og den skal være et informasjons- og diskusjonsforum både for medlemmer og andre interesserte.

Gruppen er åpen for alle.