Seneste nyhetsbrev

Nyhetsbrev nr. 38 er utkommet, november 2017

Innhold:

  • Hedersmedlemmer i NNE
  • NNE-konferansen 2019
  • NNEs Skrifter 12
  • Medlemsinformasjon m.m.

Til støtte for netværkets aktiviteter har følgende institutioner bevilliget midler for perioden 2018–2020:

  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (Københavns Universitet)
  • Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
  • Grundtvig Centeret (Aarhus Universitet)

Vi takker varmt for bidragene!


Epostliste

Det er blitt opprettet en epostliste for medlemmene av NNE. Epostlisten er tenkt brukt til gjensidig orientering om konferanser, seminarer, jobbutlysninger, søknadsfrister, prosjektutlysninger og annen fagrelevant informasjon som angår edisjonsfilologer i Norden:

Tilmeld deg til e-postlisten her

Hilde Bøe, hildeboee[at]gmail.com

NNE på Facebook

NNEs medlemmer på facebook har opprettet en gruppe kalt ‘NNE i FB’. Det er en gruppe for de som deltar på arrangementene til NNE og for de som er interessert i NNEs arrangementer og arbeide, og den skal være et informasjons- og diskusjonsforum både for medlemmer og andre interesserte. Espen Ore er grunnlegger, og Paula Henrikson, Petra Söderlund og Hilde Bøe er administratorer.

Gruppen er åpen for alle.