Seneste nyhedbrev

Nyhedsbrev nr. 35 er udkommet, maj 2016

Indhold:

  • Nytt ansikt i NNEs planleggingsgruppe
  • Workshop 2016
  • Call for papers til NNE 2017
  • Nytt från Svenska Vitterhetssamfundet
  • Ny utgåva från Svenska litteratursällskapet i Finland
  • Grundtvigs Værker
  • Henrik Ibsens skrifte

Epostliste

Det er blitt opprettet en epostliste for medlemmene av NNE. Epostlisten er tenkt brukt til gjensidig orientering om konferanser, seminarer, jobbutlysninger, søknadsfrister, prosjektutlysninger og annen fagrelevant informasjon som angår edisjonsfilologer i Norden:

Tilmeld deg til e-postlisten her

Hilde Bøe, hildeboee[at]gmail.com

NNE på Facebook

NNEs medlemmer på facebook har opprettet en gruppe kalt ‘NNE i FB’. Det er en gruppe for de som deltar på arrangementene til NNE og for de som er interessert i NNEs arrangementer og arbeide, og den skal være et informasjons- og diskusjonsforum både for medlemmer og andre interesserte. Espen Ore er grunnlegger, og Paula Henrikson, Petra Söderlund og Hilde Bøe er administratorer.

Gruppen er åpen for alle.